Yksilön, parisuhteen ja perheen hyvinvointi rakentuu yhdessä työskennellen

Pari- ja perheterapiakeskus on pari-, perhe- ja ryhmäpsykoterapiaan erikoistunut yritys. Palveluntarjoajia löydät tällä hetkellä Oulun, Ylivieskan, ja Helsingin seudulta.

 Jokainen yksilö nähdään oman sosiaalisen verkostonsa merkittävänä osana. Yksilön hyvinvointi nähdään näissä psykoterapiamalleissa osana ympäröivää sosiaalista vuorovaikutusta. Yhteisön hyvin- tai pahoinvointi vaikuttaa yksilöön ja päinvastoin. Tukemalla yksilön ja yhteisön hyvinvointia, voidaan kaikkien hyvinvointia lisätä. 

Voit tulla käynnille yksin, puolisosi tai muun perheenjäsenen kanssa. Käynnit alkavat aina omakustanteisina, ellei sinulla ole valmiiksi myönnettyä psykoterapiakorvattavuutta perhe-, pari- tai ryhmäpsykoterapiaan. 

Palvelut ovat yksityisen sektorin matalan kynnyksen palveluita, joihin on mahdollista hakea kelan tukea.  Tahtotilamme ja tavoiteemme on tuoda terapia asiakkaan lähelle verkossa olevin videoin sekä tarjoamalla palveluita eri paikkakunnilla.  

Sähköisestä  ajanvarausohjelmasta pystyt varaamaan terapeuteillemme helposti ajan minä vuorokauden aikana ja päivänä tahansa. Tapaamisaikoja löydät arkipäiviltä klo 09-21 väliltä. 

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa voi hakea 16-67 vuotiaat, työ- ja opiskelukyvyn tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, pari- tai perheterapiaa. Kelan ohjeistus. Mikäli ohjeistus tuntuu vaikeaselkoiselta, niin kerrothan ja voimme käynnilläsi käydä sitä yhdessä läpi. 

Ritva Huusko, Oulu

Perhepsykoterapeutti (Kela)
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Vastaanotto: Oulu, Kiviharjunlenkki 4
Varaa aika

Marjut Jaakkosela, Helsinki

Yksilöpsykoterapia 
Ryhmäpsykoterapia (Kela)
Psykodynaaminen
Vastaanotto: Helsinki,
Ormusrinne 2
Varaa aika

Terhi Jankko, Helsinki

Psykoterapeutti 
Perheterapeutti (KELA)
Sosiaalityöntekijä (YTM)
Vastaanotto: Helsinki, 
Ormusrinne 2
Varaa aika

Valviran JulkiTerhikistä löydät palvelun tarjoajan tiedot, aina kun hän on laillistettu ammattihenkilö. Kelan tukemia psykoterapiapalveluita saa tuottaa vain laillistettu psykoterapeutti ja hänen tietonsa tulee löytyä Valviran rekisteristä. Tästä linkistä pääset tarkistamaan palvelun tarjoajan laillisuuden.  

 Pariterapia 

Pariterapia auttaa luomaan uusia toimintamalleja parisuhteesseen. Terapiassa tarkastellaan parisuhteen vuorovaikutusta, sen toimivia ja ongelmallisiksi koettuja puolia ja mietitään yhdessä terapeutin kanssa uusia näkökulmia ja toimintamalleja, jotka helpottaisivat koetuissa ongelmissa. 
Hinta 60 min. 100€
90 min. 140€

Perheterapia 

Perheterapiassa työskennellään joko yhden tai useamman perheenjäsenen kanssa yhtä aikaa. Terapiassa tarkastellaan perheen sisäistä vuorovaikutusta, sen vaikutusta yksittäisiin perheenjäseniin ja etsitään helpotusta perheenjäsenten ongelmallisisksi kokemaan kohtaan sekä etsitään perheenjäsenten voimavaroja, jotka tukevat arjen hyvinvointia. 
   Hinta 60 min. 100€
 90 min. 140€
  

Ryhmäpsykoterapia

Ryhmäpsykoterapiassa työskennellään suljetussa ryhmässä, jossa on enimillään 6 ryhmäläistä ja ryhmäpsykoterapeutti ohjaamassa työskentelyä. Ryhmässä esille nousevia asioita ei puhuta ryhmän ulkopuolella ja ryhmän luottamuksellisuus on yksi tärkeä työskentelyn edellytys. Psyktoterapiaryhmän jäsenet haastatellaan ja ryhmän jäsenet valitaan tarkoin, jotta jokaisen työskentelyllä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset yhdessä toimien. Ryhmäpsykoterapian vahvuus on vertaistuellisuus, jota muissa psykoterapiamalleissa ei samalla tavalla voida saavuttaa. Ryhmään sitoudutaan vuodeksi kerrallaan ja se on kela-korvattavaa, vaatien tälloin kelan tuen hakemisen. Ryhmään voit osallistua myös omakustanteisesti. 

Yksilöpsykoterapia

Yksilöterapian tavoitteena on auttaa asiakasta ymmärtämään itseään ja omaa elämäntilannettaan, ihmissuhteita sekä niistä kumpuavaa kuormistusta sekä voimavaroja. Terapian myötä voi oppia ymmärtämään ja hallitsemaan käyttäytymistään paremmin, asettamaan oman hyvinvoinnin rajoja sekä luoda positiivista minäkuvaa, jonka avulla oman jaksamisen voimavarat tulevat realistisemmiksi ja arjen jaksaminen helpottuu. 
   Hinta 45min 80€
 60 min. 100€
    90 min. 140€